1800’li yılların sonunda sanayi devriminin sonuçları ile birlikte ortaya çıkan fabrikalaşma ve üretim süreçleri, insan kaynakları yönetimini bir uzmanlık alanına çevirmiştir. Frederick Winslow Taylor (1856-1915) ilk İK uzmanlarından biri olarak kabul edilir ve “Digital Taylorism” yaklaşımının da babasıdır. İnsan kaynakları öğrenilmesi gereken bir uzmanlık alanıdır ve işletme biliminin alt konularından bir tanesidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi, şirketin amacını ve stratejisini belirlemek ile başlar. İnsan bir kaynaktır bir sonuç değil. Ulaşmak istenilen sonuç doğru belirlenirse hem doğru insanları seçmek hem de bir amaç doğrultusunda şirket olarak çalışmak çok daha kolay olacaktır.

İnsan kaynağı bir şirketin tüm çalışanlarının, bilgi, deneyim, yetenek, karakter ve performanslarıyla beraber ortaya koydukları tüm işlerin toplamıdır. İnsan kaynağı, şirketlerin en değerli kaynağıdır. İnsan kaynakları yönetimi ise şirketlerin işe alım ile daha iyi bir insan kaynağı yaratmasının yanında elindeki insan kaynağını en verimli şekilde kullanabilmesi sürecidir.

İnsan kaynakları yönetiminin başlıkları nelerdir?

İnsan Kaynağı Yönetimini üç temel başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar İşe Alım, Performans Yönetimi ve Personel Yönetimidir. Önce kısaca açıklayalım:

  • İşe alım: İnsan Kaynakları deyince genelde ilk hatta çoğu zaman tek akla gelen işlemdir. Çünkü doğru pozisyon için doğru kişiyi işe almak bir şirket için en kritik işlerden bir tanesidir. 
  • Performans Yönetimi: İyi çalışanı işe almak yetmez, aynı zamanda bu çalışandan verim almak gerekiyor. Bunu etkileyen şirket kültüründen tutun da çalışma saatlerine kadar çok farklı ve çok fazla faktör vardır. Bir diğer ismiyle “yetenek yönetimi” de denebilir.
  • Personel Yönetimi: İnsan Kaynakları Yönetimi’nin karanlık tarafı diyebiliriz. Özlük bilgililerinin tutulması, izinlerin takvimlerin yönetilmesi, maaş/avans yönetilmesi, bordrolama ve hepsi için imzalı belgeler almak gibi yapılması gereken bir iş yüküdür.

 

Alper Aziret
Yapabileceğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşırırdık. -Thomas Edison

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir